ne demek nedir kimdir com

11. Dönem POMEM yedek öğrenci adayları için duyuru

e-Posta Yazdır PDF

30 Ekim – 06 Kasım 2010 tarihleri arasında yapılan 10 ve 11. dönem Polis Meslek Eğitimi sınavı sonucu 501. yedek ile 1100. yedek arasında bulunan yedek erkek adayların dikkatine!1- 11. dönem polis meslek eğitimi 14 Aralık 2011 tarihinde başlatılacaktır.

2- Eğitime katılacak erkek yedek adaylardan 501. yedek ile 1100. yedek arasındaki adaylar olmak üzere toplam (600) erkek adayın sağlık kurulu raporu ile güvenlik soruşturması işlemleri 17.10.2011 tarihinde başlatılacaktır.

3- Sınavları yedekten kazanıp da 11. dönem için çağrıda bulunulan adayların tamamı internet sorgulamasında isimleri karşısında belirtilen tarihte sağlık raporu ve güvenlik soruşturması için müracaat ettikleri İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğüne gideceklerdir.

4- Adaylar, İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüklerine, nüfus cüzdanı, 6 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf ile, evli olanlar; eşleri hakkında yapılacak güvenlik soruşturması için güvenlik soruşturması formunda kullanılmak üzere eşine ait 1 adet vesikalık fotoğraf ile gideceklerdir.

5- Adaylardan askerde iken hava değişimi raporu alanlar hava değişim raporlarını, herhangi bir nedenle alınan sağlık raporları ile terhis belgelerini, askerlikten muaf ve askerliğe elverişli değildir raporu olanlar bu belgeleri ile İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüklerine gideceklerdir. (Bu tür belgeleri müracaat sırasında teslim etmeyenlerin tespiti halinde yasal işlem yapılacaktır.)

6- Sağlık Kurulu rapor formlarını İl Eğitim Şube Müdürlüklerinden alan adaylar, rapor formunda belirtilen hastanelerden en kısa zamanda kurul raporunu tamamlayacaklardır.

7-21.10.2011 Cuma günü saat 16.00’a kadar İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğünden sağlık rapor formunu almayanlar ile hastanelerden alacakları sağlık kurul raporunu 28.10.2011 Cuma günü saat 16.00’a kadar tamamlamayanların öğrenci adaylık hakları sonlandırılacaktır.

8- Sağlık Kurulu raporu, Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Sağlık Komisyonunca 501. yedek ile 1100. yedek arasındaki adaylar olmak üzere toplam (600) erkek adaylardan “POMEM Öğrencisi Olur” şeklinde onaylanan adayların POMEM Müdürlüklerine planlaması yapılacaktır. Bununla birlikte, POMEM Giriş Yönetmeliğinin “Geçici Kayıt ve İntibak Eğitimi” başlıklı 18. maddesinin 6. bendi “Eğitim ve öğretimin başlamasından itibaren onbeş gün geçtikten sonra Genel Müdürlükçe belirlenen kontenjan doldurulmamış olsa bile yeniden aday planlaması yapılmaz” hükmü gereği eğitim öğretimin başlandığı tarihten itibaren onbeş gün içerisinde adayların başarı sıralamasına göre okul kapasiteleri ve kontenjanları dikkate alınarak, gelmeyen veya istifa edenlerin yerine planlamaları yapılacaktır. Bu tarihten sonra adayların sağlık kurulu raporu olumlu dahi olsa planlaması yapılmayacaktır.

9- POMEM Müdürlüklerine planlama sonuçları 24 Kasım 2011 tarihinde www.egm.gov.tr ve http://www.egitim.pol.tr adreslerinden yayınlanacaktır.

10- Sağlık raporu olumsuz sonuçlanan ve feragat eden adayların yerine, erkek adaylar için 1101. yedek ve sonrası, bayan adaylar için 41. yedek ve sonrasının çağrılma ihtimallerine karşı internetten yayınlanacak olan duyurularımızı takip etmeleri menfaatlerinedir.

11- Yapılan bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

14 Ekim 2011 / ADAYLARA DUYURULUR

DURUMUNUZU ÖĞRENMEK İÇİN BURAYA VEYA BURAYA TIKLAYINIZ

 Son Güncelleme ( Cuma, 14 Ekim 2011 16:32 )