Anasayfa Haberler Başpolislik Yazılı Sınavı Soru Dağılımı

Polislik Sınavı, Polislik, Polis Haber, POMEM, PMYO, Komiserlik

25
Mayıs
2017

ne demek nedir kimdir com

Başpolislik Yazılı Sınavı Soru Dağılımı

e-Posta

Başpolislik Yazılı Sınavı Soru Dağılımı Başpolislik sınavına başvuracak adaylar; sınav içeriğini, konu dağılımını ve uygulama usüllerini yazının devamında okuyabilirler.Yazılı sınav esasları

MADDE 12

(1) Yazılı sınav, çoktan seçmeli ve yazılı test sınavı şeklindedir.

(2) Yazılı sınav; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine, Milli Eğitim Bakanlığına veya Eğitim Dairesi Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile oluşturulan komisyonlara yaptırılır.

(3) Yazılı sınav Genel Müdürlükçe tespit edilecek yerlerde yapılır.

(4) Yazılı sınava, sınavın yapılacağı il dışından katılacak personel, sınavdan bir önceki gün, sınav günü ve sınavdan bir sonraki gün; sınava aynı ilden katılacak personel ise sınav günü izinli sayılır.Yazılı sınavda sorulacak sorular

MADDE 13

(1) Yazılı sınavda sorulacak soruların konularına göre oranı aşağıda gösterilmiştir;

a) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi % 10,

b) Genel Yetenek ve Genel Kültür % 20,

c) Polisi İlgilendiren Mevzuat ve Uygulamaları % 70.Yönetmeliğe göre; 10 inkilap tarihi, 20 genel kültür ve genel yetenek, 70 mevzuat sorusu sorulacaktır. Toplamda ise 100 soru vardır.