Anasayfa Haberler 2500 Lise Mezunu Polis Memuru Alımı (Nisan 2016)

Polislik Sınavı, Polislik, Polis Haber, POMEM, PMYO, Komiserlik

28
Mayıs
2017

ne demek nedir kimdir com

2500 Lise Mezunu Polis Memuru Alımı (Nisan 2016)

e-Posta

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2016-2017 eğitim-öğretim dönemi için 2.250 erkek, 250 bayan olmak üzere toplam 2.500 öğrenci alımı yapılacaktır.

Polis Akademisi Başkanlığı yaptığı açıklamada: Polis Meslek Yüksekokullarına 2016-2017 eğitim-öğretim dönemi için 2.250 erkek, 250 bayan olmak üzere toplam 2.500 öğrenci alımı yapılacağı duyuruldu.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacaktır.

2016 Yılı Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adaylığına Başvurmak İsteyen Adaylarda Aranan Şartlar: a) T.C. vatandaşı olmak, b) Lise ve dengi okul mezunu olmak veya Lise 4.sınıfta okuyor olmak, c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2016 yılı içinde yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı puan türlerinin herhangi birinden (YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6) en az (270,00) ham taban puan almış olmak; Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü olanların eş ve çocuklarından Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2016 yılı içinde yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavının puan türlerinin herhangi birinden en az (150,00) ham taban puan almış olmak, (NOT: Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır)

ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla (1 Ekim 2016) 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1991 – 01 Ekim 1998 tarihleri arasında doğmuş olmak), d) Bayanlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak, e) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak.

f) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.

g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; 1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,”

ğ) Eğitim-Öğretim yılının başlangıç tarihi itibariyle bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye bulunmamak, h) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak, ı) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, i) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak. j) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak, k) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

 

***

 

Polis Akademisi Başkanlığı 27 Nisan 2016 tarihinde beklenen polis memuru alımının kılavuzunu yayınladı. Geçtiğimiz günlerde alım yapılacağını duyuran kurum ilerleyen süreçte açıklayacağı başvuru işlemlerini yayınladı. Kamu Personeli Alımı Haber sitesi olarak sizlere süreci izah etmeye çalışalım.

Polis Meslek Yüksekokulu öğrencileri parasız yatılı ve resmi üniformalıdır. Öğrencilerin iaşe, ibate ve sağlık giderleri ile diğer istihkakları Devletçe karşılanır. Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim-öğretim süresi iki yıldır. Yüksekokuldaki eğitim-öğretimi başarı ile bitiren öğrencilere, Polis Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Diploması verilir. Yüksekokul öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda Başkanlıkça yapılacak sınavda başarılı olmaları şarttır.

Polis Memuru alımı için başvuru şartları nelerdir: 2016 yılı içinde ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan YGS-1, YGS-2, YGS- 3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6, puan türlerinden herhangi birinden 270 ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak şart. Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü olanların Eş ve Çocukları için, 150,000 puan başvuru yeterli olacak.

18 yaşını tamamlamış ve 26 yaşından gün almamış olmak yani 31 Aralık 1991 tarihi ile 01 Ekim 1998 tarihleri arasında doğmuş olanların başvurusu alınacaktır. Erkekler en az 167 cm, bayanlarda en az 162 cm boyunda olmak şart. Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olanlar öğrenciliğe kabul edileceği bildirildi.

Sınav ücreti olarak belirlenen 75 TL Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/Ankara TR 53 0001 2009 3850 0080 0000 15 IBAN numaralı hesaba yatırılacaktır. Yalnızca Halkbank Şubelerinden ve Halkbank ATM’lerinden başvuru ücreti yatırılabilecektir. Adayların sınav ücretini yatırırken kendi adlarına T.C. kimlik numarası ile birlikte, 2016 yılı Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) giriş sınavı için ücret yatırdıklarını belirtmeleri gereklidir. Emniyet teşkilatı personelinden şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları sınav ücreti yatırmayacaktır.

Adayların internet üzerinden ön başvurularını yaptıktan sonra Şahsen Başvuru-Evrak Teslimi ile Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavları 06-17 Haziran 2016 (12 Haziran 2016 Pazar günü hariç) tarihleri arasında yapılacaktır. İnternet üzerinden ön müracaat son bulduktan sonra, adayların şahsen başvuru ve sınav yeri tarihleri 01 Haziran 2016 günü Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfasından ilan edilecektir. Adaylar, 06-17 Haziran 2016 tarihleri arasında kendilerine verilen randevu gününde başvuru sırasında istenilen belgeler ile birlikte sınav giriş belgelerinde belirtilen yerde hazır bulunmaları gereklidir.

PMYO Giriş Sınavına internet üzerinden başvurular, e-devlet kapısı hesapları ile başvuruda bulunacaklardır. E-devlet kapısı şifresi, şahsen başvuru ile, PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.

Polis Akademisi tarafından yayınlanan 2500 polis memuru alımı ilan metni için Tıklayınız. Yayınlanan ilana hemen başvurmak için Tıklayınız.