Anasayfa KOMİSERLİK Polis Memuruyum Nasıl Komiser Yardımcısı Olurum?

Polislik Sınavı, Polislik, Polis Haber, POMEM, PMYO, Komiserlik

25
Mayıs
2017

ne demek nedir kimdir com

Polis Memuruyum Nasıl Komiser Yardımcısı Olurum?

komiser yardimcisiEmniyet Teşkilatı'nın amir ihtiyacını karşılak üzere Polis Akademisi'nden mezun olanlar göreve komiser yardımcısı olarak başlamaktadırlar.

 

Bunun yanında, meslek hayatına polis memuru olarak başlayanların da komiser yardımcısı olabilmesi ve yükselebilmesi mümkündür. Bunun için, yapılan Komiser Yardımcılığı Kursu Sınavı'nı kazanması ve bu kursa devam edip başarılı olması gerekmektedir. Mezun olan kişi  meslek hayatına komiser yardımcısı olarak başlar ve belli zaman aralıklarında rütbesi yükselir.

 

Resmi Gazetenin 14.8.2004 tarihli nüshasında yayımlanan düzenleme ile emniyet personelinin rütfe terfilerini belirleyen Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişikliğe göre 1- Artık lise mezunları komiser yardımcısı olamayacaktır. 2- Komiser yardımcılığı kursuna giriş için yapılacak sınav ÖSYM veya MEB'e de yaptırılabilecek. 3- Yazılı sınava ek olarak sözlü sınav da yapılacaktır. Sözlü sınava, yazılı sınav başarı sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlanarak kontenjan miktarının 3 katı personel çağırılacaktır.

 

Polis memurlarının komiser yardımcılığı rütfesine terfisi 2001 yılında yürürlüğe giren "Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışmalarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre Komiser Yardımcılığı Kursuna katılmaları ile mümkündür. Komiser yardımcılığı kursuna katılma şartları ise bugünkü Resmi Gazetede yapılşan değişilik ile yeniden düzenlenmiştir.

 

 

Son düzenlemeye göre şartlar şu şekildedir:

 

a) En az ön lisans seviyesinde bir yükseköğretim programından mezun olmak, (Daha önce bu şart 'En az lise ve dengi okul mezunu olmak' şeklinde idi)

 

b) Son başvuru tarihi itibariyle fiilen en az 6 yıl polis memurluğu yapmış olmak,

 

c) Son üç yıl sicilinin olmulu olması,

 

d) Son üç yıl içinde kıdeme müessir ceza almamış olmak,

 

e) Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma yapılıyor olmamak,

 

f) Son başvuru tarihi itibariyle 37 yaşından gün almamış olmak,

 

g) Yapılacak yazılı ve mülakat sınavlarında başarılı olmak, (Daha önce bu şart 'Yapılacak yazılı sınavda başarılı olmak' şeklinde idi)

 

 

Diğer taraftan bugün yapılan değişikliğin bir diğer önemli yönü ise sözlü sınavı getirmiş olmasıdır. Buna göre adaylar kurs için yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Yazılı sınav, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı veya Eğitim Dairesi Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile oluşturulan komisyonlara yaptırılabilecek; Mülakat sınavı ise Eğitim Dairesi Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile oluşturulan komisyonlara yaptırılacaktır.

 

Mülakat sınavına, yazılı sınav başarı sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlanarak kontenjan miktarının 3 katı personel çağırılır. Mülakat sınavında adayın 100 tam puan üzerinden; bilgi düzeyi, kendisinden istenileni kavrama, kendine güven duyma, sözlü ifade ve beden dilini kullanma becerisi olmak üzere 5 ayrı kritere göre değerlendirmesi yapılır. Yazılı ve mülakat sınavı puanlarının toplamına göre en yüksek puandan başlanarak tekrar başarı sıralaması yapılır. Sıralama sonucuna göre, o yıl belirlenen kontenjan miktarı kadar personel asıl, bu miktarın yarısı kadar personel yedek olarak belirlenir.

 

14.8.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik

 

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Madde 1 — 9/7/2001 tarihli ve 2001/2785 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışmalarına İlişkin Yönetmeliğin 42 nci maddesinin (a) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) En az ön lisans seviyesinde bir yükseköğretim programından mezun olmak,"

"g) Yapılacak yazılı ve mülakat sınavlarında başarılı olmak,"

 

Madde 2 — Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin başlığı "Yazılı ve mülakat sınavları" şeklinde, iki ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yazılı sınav, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı veya Eğitim Dairesi Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile oluşturulan komisyonlara yaptırılır."

 

"Mülakat sınavı, Eğitim Dairesi Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile oluşturulan komisyonlara yaptırılır. Mülakat sınavına, yazılı sınav başarı sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlanarak kontenjan miktarının 3 katı personel çağırılır. Mülakat sınavında adayın 100 tam puan üzerinden; bilgi düzeyi, kendisinden istenileni kavrama, kendine güven duyma, sözlü ifade ve beden dilini kullanma becerisi olmak üzere 5 ayrı kritere göre değerlendirmesi yapılır. Yazılı ve mülakat sınavı puanlarının toplamına göre en yüksek puandan başlanarak tekrar başarı sıralaması yapılır. Sıralama sonucuna göre, o yıl belirlenen kontenjan miktarı kadar personel asıl, bu miktarın yarısı kadar personel yedek olarak belirlenir."

 

Madde 3 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışmalarına İlişkin Yönetmeliğin Eski Hali

 

Polis Memuluğundan Komiser Yardımcılığına Terfi Etme

Komiser Yardımcılığı Kursu

 

Madde 41- Genel Müdürlükçe, kısa ve uzun vadeli kadro planları yapılarak, yıllık memur ve amir ihtiyacı belirlenir. Polis amirine ihtiyaç duyulması halinde; boş kadro sayısına göre polis memurları için komiser yardımcılığı kursu açılır.

 

Polis memurlarının komiser yardımcılığına terfi edebilmesi için açılacak komiser yardımcılığı kurusunu ve kurs süresi içerisinde kadroda uygulama eğitimini başarı ile atamamlaması şarttır.

 

Kursa başvuruda aranacak nitelikler

Madde 42- Komiser yardımcılığı kursuna katılmak isteyen adaylarda;

a) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

b) Son başvuru tarihi itibariyle fiilen en az 6 yıl polis memurluğu yapmış olmak,

c) Son üç yıl sicilinin olmulu olması,

d) Son üç yıl içinde kıdeme müessir ceza almamış olmak,

e) Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma yapılıyor olmamak,

f) Son başvuru tarihi itibariyle 37 yaşından gün almamış olmak,

g) Yapılacak yazılı sınavda başarılı olmak şartları aranır.

 

Kursa katılma sınavı

Madde 43- Başvuru niteliklerini taşıyan polis memurları, komiser yardımcılığı kursu için hazırlanacak çoktan seçmeli yazılı test sınavına alınırlar.

 

Sınav sorularının hazırlanması, sınavın yapılması ve değerlendirilmesi için Eğitim Dairesi Başkanının teklifi ve genel müdürün onayı ile komisyonlar oluşturulur.

 

Değerlendirme, yüz tam puan üzerinden yapılır. Çoktan seçmeli test cevap kağıtları, bilgisayarda optik okuyucularda değerlendirilir.

 

Bu sınavlardaki başarı sıralamasına göre en yüksek puan alan personelden başlanarak kurslara çağrılırlar.

 

Başarı sırasının tespitinde eşit puanın önlenmesine yönelik sınav tekniği ve bu yönetmelikte yer almayan polis memurluğundan komiser yardımcılığına yükselme ve komiser yardımcılığı kursuna ilişkin diğer hususlar, Eğitim Daire Başkanlığınca yayınlanacak yönerge ile belirlenir. (polis.web.tr)