Anasayfa MESLEKİ KONULAR Maçlarda görev alan polislere iki kat harcırah verilecek

Polislik Sınavı, Polislik, Polis Haber, POMEM, PMYO, Komiserlik

27
Nisan
2017

ne demek nedir kimdir com

Maçlarda görev alan polislere iki kat harcırah verilecek

Maçlarda görev alan polislere ücret verilir mi?... Bu konu 2000'li yıllara kadar, sadece konuşuluyordu. 5 Eylül 2010'da, memurlar.net forumunda Ünal Benlialper'in bir yazısı yayımlandı. Konu daha sonra daha yüksek sesle dile getirilmeye ve medyada yer bulmaya başladı. Nihayet, 14 nisan 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun 6. maddesi ile yasal alt yapıya kavuştu.

İlgili 6222 sayılı Kanunun 6. maddesi şu şekildedir:

"Saha güvenliği

MADDE 6 – (1) Profesyonel spor dallarında yapılan müsabakalara katılanlar ile basketbol en üst ligindeki spor kulüpleri, genel kolluk ile birlikte görev yapmak üzere güvenliği sağlamaya yetecek sayıdaki özel güvenlik görevlilerini müsabaka öncesinden müsabakanın tamamlanıp seyirci ve sporcuların tahliyesine kadar geçecek dönem içerisinde, müsabakanın yapılacağı yerde bulundurmakla ve spor alanının iç güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.


(2) Spor kulüpleri, özel güvenlik görevlileri dışında müsabakalarda seyirci sağlığını ve emniyetini ilgilendiren konularda çalıştırmak üzere ayrıca kulüp görevlileri bulundurmakla yükümlüdür.


(3) Spor kulüpleri, bu Kanunda yer alan yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla özel güvenlik hizmeti satın alabilir. En üst profesyonel futbol ligi kulüplerinin müsabakalarında güvenliğin sağlanması amacıyla genel kolluk görevlilerinden, görevde olmayanlar da görevlendirilebilir. Bu görevlendirme, ilgili kulübün başvurusu ve federasyonun talebi üzerine, müsabakanın yapılacağı yerdeki yetkili kolluk birimince yapılır. Bu kolluk görevlilerine, görevlendirildikleri müsabaka ile sınırlı olarak günlük harcırah miktarının iki katı kadar ödeme yapılır. Bu miktar, federasyon tarafından doğrudan kolluk görevlilerinin hesabına yatırılır. Federasyon, ödeyeceği para miktarını ilgili spor kulübünün alacaklarından öncelikle mahsup eder. İl veya ilçe spor güvenlik kurulları tarafından belirlenen özel güvenlik görevlisi sayısının üçte birini geçmeyecek sayıda ve bunların yerine genel kolluk görevlisi bu şekilde görevlendirilir.


(4) Spor alanlarında görev yapacak özel güvenlik görevlileri, 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen görev ve yetkileri haizdir. Bu Kanundan doğan görevlerinin ifası sırasında, özel güvenlik görevlilerinin ateşli silah taşımaları yasaktır."

MADDENİN DEĞERLENDİRMESİ

* Yukarıda yer alan düzenleme gereğince, en üst profesyonel futbol ligi kulüplerinin müsabakalarında güvenliğin sağlanması amacıyla görev alacak polis memjurlarına, görevlendirildikleri müsabaka ile sınırlı olarak, günlük harcırak miktarının iki katı ödeme yapılabilecek. ("En üst profesyonel futbol ligi kulüplerinden" kasdın ne olduğuna, tarafımızca, herhangi bir mevzuatta rastlanılamamıştır.)

* Madde metninde yer alan düzenlemeye göre, resmi polis memurunun görevli olarak maçlarda bulunabilmesi için ilgili kulübün başvurusu ve federasyonun talebi gerekmektedir. Bu talep sonrasında, görevlendirmeyi, müsabakanın yapılacağı yerdeki yetkili il emniyet müdürlüğü yapacaktır. Madde metninde yer alan düzenleme gereğince sadece o gün görevde olmayan polis memurları maçlara görevlendirilebilecektir.

* Görevlendirilen polis memuruna, günlük harcırah miktarı iki katı olarak ödenecektir. Harcırah miktarı, 2011 yılında, 1-4 derece için 26,50 lira; 5-15 derecelerde görev alan memurlar için ise 15,50 liradır. Buna göre, maç başına bu miktarların iki katı ödenecektir.

* Görevlendirilebilecek polis memuru sayısı, görevlendirilen özel güvenlik personeli sayısının üçte birini geçemeyecektir.memurlarnet