Anasayfa MESLEKİ KONULAR Sıfır araçlar elektronik ortamda tescil edilecek. 4600 polisin yeri değişecek

Polislik Sınavı, Polislik, Polis Haber, POMEM, PMYO, Komiserlik

30
Nisan
2017

ne demek nedir kimdir com

Sıfır araçlar elektronik ortamda tescil edilecek. 4600 polisin yeri değişecek

Araç ve Sürücü Bilgi Sistemi (ASBİS) Projesi kapsamında, 01.05.2010 tarihinde ikinci el araçların noterden satış ve elektronik ortamda tescil işlemleri yapılıp, araç tescil belgeleri araç sahibinin adresine posta ile gönderilmeye başlanılmıştır.

 

‘Araç Tescil ve Sürücü Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Online Olarak Yapılması Projesi’nin ikinci ayağı olan yeni kayıt işlemi yapılacak (sıfır) araçlarla ilgili olarak 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu Ve Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde gerekli değişiklikler yapılmıştır.

İlk tescili yapılacak (sıfır) araçların elektronik ortamda tescil işlemi, araç satmaya yetkili bayiler tarafından gerçekleştirilecektir. Pilot uygulamaya Ankara merkezde (Sincan, Etimesgut ve Gölbaşı ilçelerindeki bayiler dahil) 21.11.2011 tarihinde başlanılacak olup, projenin 2012 yılı ilk yarısında ülke geneline yaygınlaştırılması planlanmaktadır.

Uygulamanın başlaması ile birlikte, ülkemizde üretilen veya ithal edilen araçların teknik özelliklerini içeren araç uygunluk belgesi bilgileri üreticiler veya ithalatçılar tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ASBİS’ne elektronik imza ile girilecektir.

Yeni bir aracın satışı yapıldığında satışa ilişkin bilgiler elektronik ortamda satışı yapanlar tarafından (araç bayileri) e-imzalı olarak merkezi sisteme iletilecek ve alıcı adına tescil talebinde bulunulacaktır.

Araç ve alıcıya ilişkin bilgilerin ilgili sistemlerden doğruluğunun ve herhangi bir kısıtlayıcı hükmün bulunmadığının online olarak doğrulanması üzerine, araca tahakkuk ettirilen vergilerin ödendiği ve zorunlu mali sorumluluk sigortasının yaptırılmış olduğu ilgili kurum ve kuruluşların bilgisayar sistemlerinden yine online olarak teyit edilecektir. Alıcı ve araca ilişkin tescile mani herhangi bir durum olmadığının tespiti halinde, alıcı adına tescil işlemi gerçekleştirilecek ve satıcı bayi tarafından araç sahibine aracın tescil edildiğine dair “tescile ilişkin geçici belge” verilecektir. Araç sahibi 1(bir) ay süre ile geçerli olan bu belge ile aracını kullanabilecek ve araç tescil belgesi ikamet adresine posta yoluyla gönderilecektir.

Projenin ülke geneline yaygınlaştırılmasıyla birlikte;

Halen 570 tescil kuruluşunda görev alan yaklaşık 4600 personelin büyük bir bölümü trafiğin tanzimi ve denetimi hizmetlerinde görevlendirilebilecektir.

Tescil edilen araç bilgileri ASBİS veri tabanından alınacağından, maliye bakanlığınca araç veri giriş işlemlerini yürüten personelden tasarruf sağlanacaktır.

Dosya ve belge arşivlemesi yapılmayacağından, il emniyet müdürlüklerimizde ve vergi dairelerinde araç ve sürücü dosyası arşivleri nedeniyle işgal edilen geniş alanlar, başka amaçlarla kullanılabilecektir.

Bürokrasi ve kırtasiyecilik azaltılarak, araç satın alanlar ile sürücü belgesi alanların bu işlemler için harcayacakları zaman kısalacak ve işlemin maliyetleri düşürülmüş olacaktır.

Bilgi ve belgelerin elektronik ortamda kaynağından temin edilmesi ile sahtecilik ortadan kaldırılacak ve çalıntı veya çenç edilmiş araçların tescili önlenecektir.

Bu uygulamayla Emniyet Teşkilatı olarak, daha insan odaklı, güvenli, hızlı, kaliteli ve ekonomik bir hizmet sunulmaya çalışılacaktır.Diğer Başlıklar...