Anasayfa POLİS AKADEMİSİ Polis Akademisine Sadece Polis Koleji Mezunları Başvurabilecek

Polislik Sınavı, Polislik, Polis Haber, POMEM, PMYO, Komiserlik

30
Mart
2017

ne demek nedir kimdir com

Polis Akademisine Sadece Polis Koleji Mezunları Başvurabilecek

Lise mezunları artık Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesine alınmayacak. Polis Koleji öğrencileri de sınava tabi tutularak polis akademisine alınacaklar. Polis Koleji mezunlarından sadece 80 öğrenci kabul edilecek.


İlgili duyuru:

Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi’ne Polis Yüksek Öğretim Kanunu, Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve 03/06/2014 tarihli 29019 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda öğrenci alımı yapılmaktadır.

Bu kapsamda 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi’ne Lise Kaynaklı Öğrenci Alınmayacaktır.

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Polis Koleji mezunlarından alınacak öğrenci sayısı ise 80 olarak belirlenmiş olup, söz konusu öğrencilerin sınav işlemleri 14-18 Temmuz 2014 tarihleri arasında Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampüsünde yapılacaktır.


Polis Koleji mezunlarının değerlendirilmesi ve seçme işlemleri için;

1.Müracat Kabul Tarihleri: 14-15 Temmuz 2014 olarak belirlenmiştir.

Başvuruda istenen belgeler:
•Sınav başvuru dilekçesi, (adaylara müracat esnasında doldurtulacaktır)
•İki adet vesikalık fotoğraf,
•Diploma veya bitirme belgesinin aslı veya arkalı önlü olmak üzere Kurumca onaylı örneği,
•Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı, (adaylara müracat esnasında doldurtulacaktır)
•Herhangi bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye olmadığına dair kendi beyanını gösterir imzalı belge. (adaylara müracat esnasında doldurtulacaktır)

Ayrıca Müracat esnasında adaylara Fiziki Yeterlilik ve Mülakat sınav tarihleri için Randevu verilecektir.

2.Fiziki Yeterlilik Sınavı Tarihleri : 17-18 Temmuz 2014 olarak belirlenmiştir.
•Fiziki Yeterlilikte adayların aldığı puanlar aynı gün herkes tarafından görülebilecek şekilde ilanen tebliğ edilecektir.


3.Mülakat Sınavı Tarihleri : 17-18 Temmuz 2014 olarak belirlenmiştir.
•Mülakatta alınan puanlar aynı gün herkes tarafından görülebilecek şekilde ilanen tebliğ edilecektir.


4.Polis Koleji mezunlarının başarı listesinin düzenlenmesi;
•Polis Koleji mezuniyet notunun %25’i, fiziki yeterlilikte alınan puanının %25’i ile mülakatta alınan puanın %50’sinin toplamına göre en yüksek puandan başlanarak başarı sıralaması Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacaktır.
•Sıralama sonucunda eşitlik olması halinde mülakat notu daha yüksek olan aday tercih edilecektir.
•Sıralama sonucuna göre, o yıl belirlenen kontenjan miktarı kadar aday asıl, bu miktarın %30’u kadar öğrenci yedek olarak ilan edilecektir. Diğerleri başarısız sayılacaktır.
•Başkanlıkça yapılacak değerlendirme ve seçme sonucu asıl, yedek ve başarısız adaylar aynı gün elektronik ortamda (www.pa.edu.tr) ilanen tebliğ edilecektir.
•Başarısız sayılan adaylar başvuru şartlarını taşımaları halinde sonraki yıllar için fakülteye alınmaları için müracaat edebileceklerdir.