Anasayfa POLİS KOLEJİ Polis Kolejlerine Girecek Adaylarda Aranacak Sağlık Şartları

Polislik Sınavı, Polislik, Polis Haber, POMEM, PMYO, Komiserlik

27
Nisan
2017

ne demek nedir kimdir com

Polis Kolejlerine Girecek Adaylarda Aranacak Sağlık Şartları

 

saglik sartlariPOLİS KOLEJLERİNE GİRECEK ADAYLARDA ARANACAK SAĞLIK ŞARTLARI

POLİS KOLEJİ GİRİŞ SINAVLARINDA BAŞARILI OLAN ADAY ÖĞRENCİLERE OKULUN DENETİM VE GÖZETİMİNDE TAM TEŞEKKÜLLÜ DEVLET HASTANELERİNDEN SAĞLIK KURULU RAPORU ALDIRILIR. POLİS KOLEJİNE ALINACAK ÖĞRENCİLERDE GÖRME HER İKİ GÖZDE AYRI AYRI İHTİLAFSIZ TAM (GÖZLER DERECESİZ “HER İKİ GÖZDE SIFIR (0) DERECE”) OLACAKTIR.

Adaylar, 04 Ağustos 2003 Tarih ve 25189 Sayılı Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen SAĞLIK ŞARTLARINI taşımaları gerekmektedir.

NOT: Polis Kolejine Giriş Sınavı mülakat aşamasında Polis Kolejine Giriş Yönetmeliği ve Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre adayın; konuşma düzgünlüğü, fiziki görünüşü, kendine güven derecesi, kavrama ve ifade kabiliyeti, yüzde ve görünen yerlerde eşkal belirleyici iz, ağız, diş ve çene yapısındaki bozukluk ve gözlerin kusursuz (görme her iki gözde ihtilafsız tam olacak) olması gerektiğinden mülakat sınavında ve sonrasında aday öğrencilere aldırılacak olan sağlık kurulu raporunda elenmemeleri için başvurular esnasında sağlık ile ilgili kısımları göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

ALINACAK ÖĞRENCİLERİN SAGLIK İŞLEMLERİYLE İLGİLİ BİLGİLER

A- Aday öğrencilerden istenen Sağlık Kurulu Raporları aşağıda belirtilen muayene, bulgu ve sonuçları ile radyolojik inceleme ve laboratuar tetkiklerinin sonuçlarını kapsar. Muayene bulgu ve sonuçları, yapılan tetkiklerin değerleri ve sonuçları sağlık kurulu raporunda açıkça belirtilir.

HASTANELERDE YAPILACAK MUAYENELER

1) DAHİLİYE

Kardiyoloji

Endokrinoloji

Nefroloji

Hematoloji

Gastroenteroloji

Romatoloji

Enfeksiyon Hastalıkları

Not: Dahili hastalıklarda; varsa ilgili spesifik branş uzmanı tarafından, yoksa dahiliye uzmanı tarafından muayeneler yapılacaktır.

2) GENEL CERRAHİ

3) SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI

4) KULAK, BURUN, BOĞAZ HASTALIKLARI

5) AĞIZ VE DİŞ HASTALIKLARI

6) GÖZ HASTALIKLARI

7) ÜROGENİTAL SİSTEM HASTALIKLARI

8) KADIN HASTALIKLARI

9) KAS VE İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI

10) SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI

11) RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

12) CİLT HASTALIKLARI

Not: Gerektiğinde spesifik tıp branşları için ilgili uzman doktorlardan muayeneleri istenebilir.

HASTANELERDE YAPILACAK TETKİKLER

Tam kan sayımı

Sedimantasyon

Tam İdrar Tetkiki

Serum Biyokimyası

AKŞ

ALT

AST

Üre

Cre

5)Seroloji

VDRL (veya RPR)

HbsAg

Anti HIV I-II

Anti HCV

HCV RNA (Anti HCV (+) pozitif olanlarda)

EKG

Akciğer Grafisi

NOT: İlgili uzman doktorlar tarafından gerektiğinde ileri tetkik istenebilir.

B-GENEL SAĞLIK KOŞULLARI

Öğrenci adaylarının bütün sistem muayeneleri normal olacak; kronik, ilerleyici ya da ilerleme ve nüks ihtimali olan bir hastalığı bulunmayacaktır. Yukarıda belirtilen tetkikler yönünden aday tam sağlam olacaktır.

I- DÂHİLİ VE HARİCİ HASTALIKLAR

1)Hematoloji, (Ek ibare : RG-26/09/2007-26655) kardiyoloji, gastroenteroloji, endokrinoloji, nefroloji, immunoloji, romatoloji ve enfeksiyon hastalıkları yönünden tam ve sağlam olacaktır. Herhangi bir operasyon geçirmiş olmayacaktır. Bu sitemlere ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır.

Ancak;

a) Tedavi edilebilir demir eksikliği anemisi,

b) İleri laboratuar tetkikleri ile organik kalp hastalığına bağlı olmadığı belirlenen fizyolojik üfürümü olanlar,

c) İleri laboratuar tetkikleri ile organik kalp hastalığına bağlı olmadığı belirlenen EKG’de seyrek gelen ventriküler prematüre atımlar (VPS), ektopik atımlar ve sağ dal blokları,

d) Sistemlerde fonksiyon bozukluğu yapmamış dextrokardi, dextropozisyon ve situs inversus totalis olanlar,

e) Bir veya iki ekstremitede (alt, üst) venöz dolaşım yetersizliği yapmamış, hafif yüzeysel varisler,

f) Hormonal bozukluğa veya başka bir organik hastalığa bağlı olmayan geçirilmiş jinekomasti ve aksesuar meme operasyonları,

g) Komplikasyonsuz apandektomi ve kolesistektomi operasyonları,

h) Tam şifa bulmuş karın duvarı fıtığı operasyonları,

i) Tam şifa bulmuş ingiunal herni operasyonlar,

j) Tam şifa bulmuş hemoroid, anal fistül, anal fissür ve komplikasyonsuz plenoidal sinüs operasyonları,

k) İleri laboratuar tetkikleri ile organ kaybı olmadığı kanıtlanmış laporatomik ve laporasakopik operasyonlar öğrenciliğe engel değildir.

2) Hbs antijeni (+) pozitif olanlardan akut veya kronik hepatit teşhisi alanlar öğrenci adaylığına kabul edilmezler. Sağlık kurulu raporu ile sağlıklı taşıyıcı olduğu belirlenenler öğrenciliğe kabul edilir.

3) Anti HCV’si (+) pozitif olanlarda karaciğer fonksiyon testleri normal ve HCV RNA’sı (-) negatif olanlar öğrenciliğe kabul edilir. Anti HCV’si (+) pozitif olanlarda karaciğer fonksiyon testleri normal olsa bile HCV RNA’sı (+) pozitif olanlar ve HIV taşıyıcıları öğrenciliğe kabul edilmezler.

4) Polis Kolejine alınacak öğrencilerde bedensel ve hormonal gelişim devam etmekte olduğundan; aşağıda verilen yaş-boy tablosuna göre değerlendirme yapılır.

Yaş Erkeklerde Boy (cm) Kızlarda Boy (cm)

13 yaşından gün almamış olan 144 139

14 yaşından gün almamış olan 147 144

15 yaşından gün almamış olan 151 151

16 yaşından gün almamış olan 156 156

5) Polis Kolejine alınacak öğrencilerde hormonal gelişim henüz tamamlanmadığından genital sistemdeki tali cinsiyet karakteri denilen özellikler öğrenciliğe kabulde dikkate alınmaz.

II- SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI

A)Tam ve sağlam olacaktır. Toraksa ait hiçbir operasyon geçirmiş olmayacaktır. Bu sisteme ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır.

Ancak:

1)İleri tetkiklerle solunum ve dolaşım fonksiyonlarını bozmadığı saptanan ve eşkal belirleyici olmayan minimal pektus ekskavatus, pektus karinatus ve göğüs kafesinde diğer minimal şekil bozuklukluğu olanlar,

2)İleri tetkiklerle solunum ve dolaşım fonksiyonlarını bozmadığı saptanan geçirilmiş solunum sisteminin enfeksiyöz hastalıkları olanlar, (Ek ibare:RG-26/09/2007-26655) (Tüberküloz hariç) öğrenciliğe kabul edilir.

III- KULAK, BURUN, BOĞAZ, AĞIZ VE DİŞ HASTALIKLARI

A) Tam ve sağlam olacaktır. Bu siteme ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır. İşlevsel konuşma bozukluğu olmayacaktır.

Ancak:

1)Eşkâl belirleyici olmamak kaydıyla alt ve üst dişler arasında 6 mm.ye kadar olan alt çene gerilikleri, (retrognatileri) 3 mm. ye kadar olan alt çene ilerilikleri, (prognatileri)

2)Ön grup (anterior bölge) haricinde sabit protezle düzeltilebilen, konuşma ve çiğnemeyi bozmayan alt ve üst çenenin, ortodontik tedavi gayesiyle çekilmiş dişleri ile üçüncü büyük azı dişleri haricinde 5’den az kısmi diş noksanlıkları,

3)Her türlü dolgu ve endodontik tedavi ile kurtulması mümkün olan diş çürükleri,

4)Tonsillektomi, septum deviasyonu ve rhinoplasti ameliyatı geçirmiş olanlar ile muayene ve odiometrik tetkikle tam ve sağlam olduğu tespit edilmesi koşuluyla timpanoplasti ve miringoplasti ameliyatı olanlar,

5)Nefes alma ve konuşmayı güçleştirmeyen septum deviasyonları öğrenciliğe kabul edilir.

IV- GÖZ HASTALIKLARI

A)

1)Bu siteme ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır.

2)İshiara kitabı ile yapılan muayenede parsiyel veya total diskromatopsi (renk körlüğü) bulunmayacaktır.

3)Göz ve göz ekleri tam ve sağlam olacaktır. Göze ait hiçbir operasyon ve lazer müdahalesi geçirmemiş olacaktır.

4)Göz ve göz eklerine ait eşkal belirleyici kalıcı sekel bulunmayacaktır.

5)Polis Kolejine alınacak öğrencilerde; görme her iki gözde ayrı ayrı ihtilafsız tam olacaktır.

V- ÜROGENİTAL SİSTEM VE KADIN HASTALIKLARI

A)Üriner ve genital sistemler yönünden tam ve sağlam olacaktır. Bu sitemlere ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır ve herhangi bir operasyon geçirmiş olmayacaktır.

Ancak:

1)Diğeri normal olmak kaydıyla bir testisi veya overi doğuştan yok olanlar veya operasyonla çıkarılmış olanlar,

2)İnmemiş testisi, kordon kisti, distal hipospadiası, hidroseli ve varikoseli olanlar,

3)İç salgı bozukluğu yapmamış ve kişinin cinsiyet niteliklerini bozmamış organ kaybı ile sonuçlanmayan üriner ve genital sistem operasyonları geçirmiş olanlar, (organ fonksiyonları tam ve sağlam olmak kaydıyla)

4)Böbrek fonksiyonları tam ve sağlam olmak kaydıyla ürolitiazisi olanlar öğrenciliğe kabul edilirler.

VI- KAS VE İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI

Not: Eklemlerin normal hareket açısı Şekil – 1,2,3,4,5,6 da gösterilmiştir.

A)Tam ve sağlam olacaktır. Bu sisteme ait noksan, anomali, kronik ve ilerleyici hastalık, hareket kısıtlılığı ve geçirilmiş bir ameliyat olmayacaktır.

Ancak;

1)Konservatif metotla veya operasyonla tedavi edilip tam şifa bulmuş, patolojik olmayan, sekelsiz eklem dışı kırıklar, okullara alınacak öğrenci adaylarında sağlam kabul edilir.

2)Hiçbir klinik belirti vermeyen sadece radyolojik olarak saptanan tek seviyedeki spina bifida occulta, tek ve çift taraflı sakralisazyon, tek vertebrada lumbalisazyonu olanlar öğrenciliğe kabul edilir.

VII- SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI

A)Tam ve sağlam olacaktır.

VIII- RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

A)Ruhsal yönden tam ve sağlam olacaktır. Geçmişinde ve halen hiçbir ruhsal hastalık, intihar girişimi ve kişilik bozukluğu olmayacaktır.

IX- CİLT HASTALIKLARI

A) Tam ve sağlam olacaktır. Bu sistemlere ait kronik ve ilerleyici bir hastalığı, eşgal belirleyici veya fonksiyon bozucu nitelikte doğumsal veya edinsel anomali bulunmayacaktır. (Ek cümle: RG-26/09/2007-26655) Vücudun neresinde olursa olsun her türlü dövme ve benzeri kalıcı uygulamalar öğrenciliğe girişe engel teşkil eder. Ancak;

1)Eşgal belirleyici olmayan, fonksiyon kaybına yol açmamış sikatrisler ve yanık sekelleri, nevüsler ve cilde ait diğer bening tümöral oluşumları,

2)Yazlık üniforma giyildiğinde vücudun kapalı bölgelerinde kalan nevüs ve lipom gibi derinin iyi huylu tümöral oluşumları ve kronik bir hastalığa bağlı olmayan ve fonksiyon kaybına yol açmayan skatris, keloid ve lekeleri,

3)Hamilton klasifikasyonuna göre (Değişik ibare:RG-26/09/2007-26655) Tip 3 (dahil) ye kadar Androjenik alopesisi,

olanlar öğrenciliğe kabul edilir.

X- ONKOLOJİ

A)Tam ve sağlam olacaktır.