Anasayfa SAĞLIK POMEM Mezunu Aday Polis Memuru Nereye Geçebilir?

Polislik Sınavı, Polislik, Polis Haber, POMEM, PMYO, Komiserlik

27
Nisan
2017

ne demek nedir kimdir com

POMEM Mezunu Aday Polis Memuru Nereye Geçebilir?

pomemBilindiği üzere, üniversite mezunları arasından seçilenler polis meslek eğitim merkezinde eğitime tabi tutulmakta, burada başarılı olanlar aday polis memuru olarak atanmaktadır.

Kanundaki düzenlemeye göre aday polis memurları 6 yıl boyunca naklen tayin isteyememektedir. Ancak, kamuda birden fazla statü bulunmakta olup, bu ifade sadece "memur" kadrolarını kapsamaktadır.


SORU:

Öncelikle memurlar sitesi çalışanlarına bu imkanı verdikleri için teşekkür ederim. Benim bir sorum olacaktı:
Pomem (Polis meslek eğitim merkezi) (4 yıllık makine öğretmenliği )mezunuyum ve polis memuru olarak çalışmaktayım. Yaklaşık iki yıldır çalışmaktayım. Asaletim geçen sene oldu. Üniversitede asistan olmak istiyorum. Bize imzalanan senette 6 yıl süreyle başka kuruma geçemeyeceğimiz yazılıydı. Ama duyduğum kadarıyla YÖK e bağlı Üniversiteler üst kurum sayılıyormuş ve geçiş yaparken muvafakat şartında aranmıyormuş.
Acaba böyle bir imkan var mı ve eğer varsa şartları nedir?

KANUNDA YER ALAN HÜKÜM

04/06/1937 tarih ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununa, 26/4/2005 tarih ve 5336 sayılı Kanunun 2 nci maddesi eklenen ek 24 maddesinin 5 inci fıkrası şu şekildedir:

"Polis meslek eğitim merkezlerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayanlar, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına aday polis memuru olarak atanırlar. Bu şekilde atananlar, atanma tarihinden itibaren altı yıl süreyle başka kurumlara nakil yoluyla atanamazlar. Bu süre zarfında memuriyetten çekilen, çekilmiş sayılan, meslekten veya memuriyetten çıkarma cezası alan ve aslî memurluğa atanamayarak ilişiği kesilenler, mecburi hizmet sürelerinin kalan her yılı için, kendilerine yapılmış olan öğretim masraflarını tazminat olarak ödemek zorundadırlar."

Yukarıdaki ifadede "başka kurumlara nakil yoluyla" atama yapılamayacağı hususu düzenlenmiştir. Aday polis memuru da 657 sayılı Kanuna tabidir. "Nakil" tabiri 657 sayılı Kanunun 72., 74. ve 76. maddesi çerçevesinde yapılan bir idari işlemdir.

Oysaki kamuda sadece 657 sayılı Kanuna tabi memur istihdamı yapılmamaktadır. İlk akla gelen diğer istihdam şekilleri şu şekildedir:
- 4/B'li istihdamı
- İşçi istihdamı
- 2914'e tabi akademik personel istihdamı
- KİT'lerde sözleşmeli personel istihdamı (399'a tabi)
- Sağlık bakanlığında 4924'e tabi personel istihdamı,
- 926'ya tabi askeri personel istihdamı,
- Sözleşmeli subay ve astsubay istihdamı

Diğer taraftan, Hakim ve savcı adaylığı bir memuriyet statüsüdür. Ancak adaylıktan sonra hakim ve savcı olarak atananlar 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa tabi olur. Bu nedenle bir aday polis memuru naklen hakim ve savcı adaylığına atanamaz.

SONUÇ

Nakil kavramı sadece 657'e ve memuriyete ilişkin bir kavramdır. Bu nedenle POMEM mezunu aday polis memuru, yukarıda yer alan diğer statülerden birine atanmaya hak kazanması halinde, aday polis memurluğu görevini, öğrenim masraflarını tazminat olarak ödemek kaydıyla bırakabilir.

Bir diğer husus da şudur: Bekleme süresi yani istifa eden bir memurun yeniden başka bir memur kadrosunda görev alabilmek için bekleyeceği süre "memur kadroları" arasında geçerlidir. Bu nedenle, aday polis memuru örneğin 4/B'li bir kadroya veya işçi kadrosuna atanmak istiyorsa, bekleme süresine tabi olmayacaktır.memurlarnet