Anasayfa YÜKSEK ÖĞRETİM-ÖSYM-KPSS 2010 PMYO Sınavını Kazanıp Bir Okula Yerleştirilenlerin Yapması Gerekenler

Polislik Sınavı, Polislik, Polis Haber, POMEM, PMYO, Komiserlik

25
Mayıs
2017

ne demek nedir kimdir com

2010 PMYO Sınavını Kazanıp Bir Okula Yerleştirilenlerin Yapması Gerekenler

pmyo2010 PMYO sınavını kazanıp bir okula yerleştirilenlerin yapması gerekenler aşağıda sıralanmıştır:

Not: Rize Polis Meslek Yüksek Okuluna planlaması yapılan adaylar, intibak eğitimleri için Kırşehir Polis Meslek Yüksek Okuluna Başvuracaklardır.

03 Temmuz 2010 Tarihinde Yapılan Polis Meslek Yüksek Okulu Yazılı (Test) Sınavında Başarılı Olan ve Polis Meslek Yüksek Okullarına Planlamaları Yapılan Adaylardan Kayıt Esnasında İstenilen Belgeler

Adayların Polis Meslek Yüksek Okullarına kayıt yaptırabilmeleri için müracaat esnasında;

1-Mezun olduğu liseye ait diplomanın veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği, ancak kesin kayıt esnasında diplomanın veya çıkış belgesinin aslı getirilecektir. Aksi takdirde Kesin Kayıtları yapılmayacaktır. Ancak mezuniyet işlemleri bitmemiş olan (sorumlu, beklemeli vb.) adayların Polis Meslek Yüksekokullarına kayıtları yapılmayacaktır.

2–1987–1988 doğumlu askerlik hizmetini yapmamış erkek adaylardan askerlik şubelerinden alınmış "Tecil Belgesi" veya  "Polis Meslek Yüksek Okuluna kayıt yaptırmasında askerlik yönünden sakınca yoktur" ibareli yazı, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylardan "Terhis Belgesi",

3-YGS Sınav Sonuç Belgesinin aslı veya onaylı örneği,

4-Nüfus Cüzdanının aslını getirmeleri gerekmektedir,

5-4 adet 4,5x6 cm boyutunda vesikalık fotoğraf, (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine dair yönetmeliğe uygun olarak çekilmiş olmalıdır.)

Ancak yukarıda sayılan belgelerin onaylı suretleri ile Geçici Kayıt yaptıran adayların bu belgelerin asıl suretlerini eğitim-öğretimin başlama tarihine kadar getirmeleri gerekmektedir.

Ayrıca;

*Askerlik erteleme işlemleri 1111 sayılı Askerlik Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak düzenlenen Asker Alma Yönergesi esaslarına göre yürütüldüğünden anılan Kanunun 35/C maddesine göre iki yıl veya daha uzun süreli yüksekokul veya fakülteden mezun olan yükümlülerin eşiti veya daha alt seviyede bir öğrenim kurumuna girmeleri halinde öğrencilikleri nedeniyle askerliklerinin ertesi yıla bırakılması mümkün olmamaktadır.

*Buna göre askerlik hizmetini yapmamış yüksekokul veya fakülte mezunu erkek adaylardan bu durumda bulunanların 2012 yılı Temmuz ayı sonuna kadar askerliklerini tecil ettirdiklerine dair askerlik şube başkanlıklarından aldıkları belgeleri geçici kayıt esnasında getirmeleri gerekmektedir. (Başvuru esnasında bu belgeyi teslim eden ve dosyalarında bulunan adaylardan istenilmeyecektir.) Bu durumda olup da anılan belgeyi getirmeyenlerin kayıtları yapılmayacaktır.

*Bu durumda bulunduğu halde kayıt esnasında bu durumunu beyan etmeyen ya da yanlış beyanda bulunan adayların ilgili askerlik şubelerince ertelemeleri yapılmaması halinde yüksekokuldan ilişiği kesilecek ve geçen süredeki tazminat tutarı ödettirilecektir.

AÇIKLAMA:

*Polis Meslek Yüksek Okulları Giriş Yönetmeliğinin 15. maddesi hükmü gereğince sınav sonuçları adaylara ilanen tebliğ edilmiştir. Adayların Geçici Kayıtlarını yaptırmaları için yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte 23 Ağustos 2010 tarihinde planlandıkları Yüksekokullara müracaat etmeleri gerekmektedir. Yüksekokullara planlaması yapılan adayların ilgili yönetmeliğin 19. maddesi hükümlerine göre en geç 23 Ağustos 2010 günü mesai bitimine kadar planlandıkları Polis Meslek Yüksek Okulunda geçici kayıtlarını yaptırmak üzere hazır bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen tarihte kayıtlarını yaptırmayan adaylar haklarını kaybedecek ve yerlerine yedek aday planlaması yapılacaktır.

*Adaylar geçici kaydını yaptırdıkları andan itibaren 06 Eylül 2010 tarihinde sona erecek olan intibak eğitimi süresince yatılı olarak Yüksekokullarda kalacaklarından ihtiyaç duyacakları eşyaları yanlarında getirmeleri gerekmektedir. (Yeteri kadar kıyafet, spor ayakkabısı, tıraş malzemesi vb.)

*Adaylara intibak eğitimi süresi içerisinde, yerleştirildiği Polis Meslek Yüksekokul Müdürlüğünün bulunduğu ilin Devlet Hastanesinden ücretleri kendilerine ait olmak üzere Sağlık Kurulu Raporu aldırılacaktır.